Финансијска подршка ЕУ | EU financial assistance - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
 

TAIEX

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив:

Канцеларија за техничку помоћ и размјену информација
(Technical Assistance Information Exchange Office)

Скраћеница: TAIEX
Група: -
Званична интернет страница: -
Линкови за више информација: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm
 
КОНТАКТ
Босна и Херцеговина:

ДЕИ - Дирекција за европске интеграције (Национални координатор у БИХ за TAIEX )
ТРГ БиХ 1, 71000 Сарајево
Тел: +387 33 703 153
Факс: +387 33 703 198
e-mail: taiexbih@dei.gov.ba

Eвропска комисија или неко посебно тијело: European Commission , Institution Building unit (TAIEX)
Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels
Тел: +32-2-296 73 07
Факс:+32-2-296 76 94
E-mail: elarg-taiex@ec.europa.eu 
 
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
Рок трајања: Неограничен  
Претходник: Није било претходника.
  
ФИНАНСИЈЕ
Главни извор финансирања: IPA Вишекориснички буџет
Остали извори финансирања: -
Буџет: -
Буџет за БиХ: -
Врста помоћи: Техничка помоћ
Грант (мин./макс. износи):
Кофинансирање апликанта:

(Напомена: Прецизно одређивање финансијског учешћа апликанта у трошковима пројекта дато је у сваком Позиву)

Није потребно, техничка помоћ се обезбјеђује бесплатно након одобрења захтјева од стране TAIEX главне канцеларије.
 
УСЛОВИ ЗА АПЛИКАНТЕ
Подручје имплементације: - Хрватска, Исланд, Турска, Македонија;
- Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Косово под УН Резолуцијом 1144 од 10.06.1999.;
- Заједнице на источном Кипру –Турски Кипар;
- Европске политике сусједних земаља /the European Neighbourhood Policy / и Русија
Партнерство: Није обавезно.  
Тип (физичко и/или правно лице) и дјелатност:

Корисници TAIEX помоћи укључују и јавне и приватне секторе који имају улогу у земљама корисницама у транспонирању (претварању), имплементацији и спровођењу легислативе ЕУ.

Главне циљне групе су:

- Државни службеници у јавној управи (сви нивои власти);
- Чланови парламента, те државни службеници који раде у парламенту и законодавним тијелима;
- Професионална и привредна удружења, као и синдикалне организације и удружења послодаваца;
- Правосуђе;
- Преводиоци законодавства;

TAIEX не пружа директну помоћ физичким лицима и приватним предузећима.

 
СТРУКТУРА
Циљеви: Усклађивање, имплементација и спровођење легислативе Европске уније у домаћи правни систем. TAIEX доприноси циљу, користећи сљедеће модалитете:
- пружање краткорочне техничке помоћи и савјета у провођењу легислативе ЕУ у националном законодавству као и повезаној администрацији, имплементацији и спровођењу тих закона.
- пружање техничких тренинга и помоћи партнерима и релевантним субјектима у земљи корисници;
- обезбјеђење база података за олакшавање и мониторинг процеса приступања као и за индентификовање будућих потреба за техничком помоћи.
Приоритети: Приоритети програма TAIEX, зависе од циљане земље - прецизније од приоритета утврђених националним програмима за усвајање правних тековина ЕУ. 
Област дјеловања (активности које програм подржава):

Долазак експерата у циљу давања експертизе у процесу усклађивања правних прописа, што се остварује пружањем помоћи у изради и имплементацији правних прописа.
Студијске посјете државама чланицама у циљу упознавања са имплементацијом acquis-а као и институционалним развојем држава чланица.
Семинари и радионице који се организују у државама чланицама Европске уније и у БиХ.

Активности по секторима
- Пољопривреда и сигурност хране;
- Слобода, сигурносt и правда;
- Инфарструктура: животна средина, транспорт и енергија;
- Регионални тренинг програм;
- Превод*;

*TAIEX обезбјеђује помоћ и вођство у вези са преводом acquis-а на званичне језике земаља које су укључене у активности DG Enlargement (генерални директорат за проширење ЕУ).

 
СТАТУС
Отворени позиви: TAIEX помоћ је у већини случајева условљена потребама корисника. Промоћ се пружа на основу захтјева поднијетог од стране званичника који раде у администрацији земље кориснице. Дирекција за европске интеграције (ДЕИ) је надлежна институција у БиХ. Обрасци захтјева за кориштење TAIEX помоћи доступни су на интернет страници ДЕИ-а (обрасци за:
долазак експерата, студијске посјете државама чланицама, семинари и радионице ), а подносе се на e-mail: taiexbih@dei.gov.ba
Фреквенција позива: Стално отворена могућност да подношење захтјева
 
НАПОМЕНЕ
 
 
 
 

Повезани документи

Сви документи >>

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.