Финансијска подршка ЕУ | EU financial assistance - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
 

MED ПРОГРАМ (ЕВРОПА И МЕДИТЕРАН)

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив:
MED програм (Европа и Медитеран)
(Programme MED - Europe in the Mediterranean)
Скраћеница: -
Група: Транснационални програми кооперације
Званична интернет страница: www.programmemed.eu
Линкови за више информација: -
 
КОНТАКТ
Босна и Херцеговина:

Дирекција за европске интеграције
Сектор за координацију помоћи од стране Европске уније
Трг БиХ 1/18, 71 000 Сарајево, БиХ
www.dei.gov.ba
Мерсиха Зубан
Тел: + 38 7 33 703 191
Факс: + 38 7 33 703 198
Email: mzuban@dei.gov.ba

Eвропска комисија или неко посебно тијело:

Заједнички технички секретаријат (Joint Technical Secretariat)
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
27, Place Jules Guesde – 13481 MARSEILLE Cedex 20
Тел: +33 4 91 57 52 96 (ou 5133)
Фaкс: +33 4 91 57 53 13
E-mail: stc-med@regionpaca.fr

Контакт за MED-IPA
Kirill Dimanopoulos
65 Georgikis Scholis Ave.,
GR-57001 Pylaia, Thessaloniki
Тел: +30 2310 469 676
Email: kdimanopoulos@mou.gr

 
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
Рок трајања: 2007-2013
Претходник: Medocc и Archimed
  
ФИНАНСИЈЕ
Главни извор финансирања: ERDF фонд
Остали извори финансирања: IPA зa IPA земље
Буџет: За период 2007-2013 укупно процјењени буџет је 256.617.688 евра од чега је допринос ЕУ 193.191.331 евра
Буџет за БиХ: Оквирни износ за период 2009-2011 350.000 евра (IPA)
Врста помоћи: Финансијска и техничка помоћ
Грант (мин./макс. износи): За пројекат, минимални и максимални ERDF допринос је између 300.000 и 2 милиона евра. Препоручено је да буџет сваког партнера није нижи од 50.000 евра и да је једнак или већи од 5% од укупног буџета пројекта. Ово не важи за IPA допринос, јер не постоји фиксиран допринос у оквиру доступног износа за IPA буџет по пројекту.
Кофинансирање апликанта:

(Напомена: Прецизно одређивање финансијског учешћа апликанта у трошковима пројекта дато је у сваком Позиву)

75%-85% кофинансирање заједнице (из ERDF фонда),15-25% национални извори;

За БиХ, максимални износ IPA финансирања је 85%, а преосталих 15% мора покрити крајњи корисник.

 
УСЛОВИ ЗА АПЛИКАНТЕ
Подручје имплементације:

Кипар, Грчка, Малта, Словенија - цијела земља; Француска: 4 региона – Corse, Languedoc-Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes; Италија: 18 региона : Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy, Marche, Molise, Umbria, Piedmonte, Sardinia, Sicily, Tuscany, Veneto; Португал : 2 региона – Algarve, Alentejo; Шпанија: 6 аутономних региона и 2 аутнономна града - Andalusia, Aragon, Catalonia, Balearic islands, Murcia, Valencia, Ceuta and Melilla; Велика Британија: 1 регион – Gibraltar;

Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија учествују у програму. Друге IPA земље имају могућност да се придруже програму касније. Медитеранске земље – кандидати и потенцијални кандидати, морају учествовати у Програму из сопствених извора који потичу из IPA фондова.

Партнерство: Најмање три партнера из земаља чланица ЕУ који су прихватљива MED подручја.
Тип (физичко и/или правно лице) и дјелатност: Корисник програма је оператор, тијело или предузеће, јавно или приватно, одговорно за имплементацију пројектних активности – што би значило да пројектни партнери могу бити јавна тијела и приватна предузећа, с тим да водећи партнер мора бити организација дефинисана јавним законом. У зависности од програмских циљева Оперативни приручник дефинише велики број крајњних корисника, а неки од њих су нпр.: кластери, групе МСП, истраживачки институти, технолошки центри, универзитети, регионалне развојне агенције, локалне, регионалне и националне власти, привредне коморе, удруженја општина итд. За прецизне информације потребно је консултовати Оперативни приручник програма и одређени Позив за приједлоге пројекта.
 
СТРУКТУРА
Циљеви:

Унапређење конкурентности у MED подручју с циљем промовисања раста и запослености за наредне генерације;

Промоција територијалне кохезије и заштите животне средине кроз оджив развој. 

Приоритети:

Јачање капацитета за иновације;

Заштита животне средине и промоција одрживог територијалног развоја;

Побошање мобилности и приступачности територија;

Промоција полицентричног интегрисаног развоја MED простора.

Област дјеловања (активности које програм подржава):

Оквирни (индикативи) типови активности за имплементацију на MED простору:

  • Успостављање и развој транснационалних стратегија за институционалне мреже;
  • Успостављање и развој заједничких система и оперативних инструмената;
  • Успостављање транснационалних мрежа које осигуравају кохерентност и координацију јавних политика;
  • Дисеминација технологија, процеса, знања и система иновативног управљања на транснационалном нивоу;
  • Разрада пилот пројеката и експерименталних инструмената са транснационалном димензијом.
 
СТАТУС
Отворени позиви: -
Фреквенција позива: Неколико позива ће бити објављено у току програмског периода (традиционални и циљани позиви за приједлоге).
 
НАПОМЕНЕ

За више информација консултовати документе:

Operational Programme of the MED Programme и Implementation guide MED Programme

 
 
 

Повезани документи

Сви документи >>

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.