Зајмови за запошљавање демобилисаних бораца | Loans for employment of demobilized soldiers - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју

ЗАЈМОВИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА


Корисници
Демобилисани борци, по списку достављеном од стране БОРС-а;
Привредни субјекти чији је већински оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС, по списку достављеном од стране БОРС-а.
 
 
Намјена
Набавка основних и обртних средставa (за демобилисане борце)
Додатно запошљавање демобилисаних бораца (за привредне субјекте чији је оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС) *
 
 
Износ
Од 3.000 до 20.000 КМ (за демобилисане борце)
Од 10.000 до 300.000 КМ (за привредне субјекте чији је оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС) *
 
 
Период отплате
До 10 година (за демобилисане борце).
До 10 година (за привредне субјекте чији је оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС).
 
 
Грејс период
До 36 мјесеци (за демобилисане борце).
До 12 мјесеци (за привредне субјекте чији је оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС).
 
 
Каматна стопа
4,0% (фиксно)
 
 
Инструменти обезбјеђења
У зависности од процјене кредитне способности подносиоца захтјева, утврђују се два (2) или више инструмената обезбјеђења.
Незапослени демобилисани борци:
- сопствена мјеница, са мјеничном изјавом (обавезан инструмент);
- јемство кредитно способног жиранта;
- хипотека на некретнине;
- залог на покретну имовину.
Привредни субјекти чији је оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС:
- мјеница привредног субјекта (обавезан инструмент);
- хипотека на некретнине;
- залог на покретну имовину;
- јемство другог правног лица;
- безусловна гаранција Гарантног фонда РС.
 
 
* На сваких 10.000 КМ кредита, обавезно је запошљавање једног незапосленог демобилисаног борца.
 
 
Контакт телефон:   051/334-738
     

 

Додатне информације:

Захтјев за кредит за запошљавање демобилисаних бораца

Пратећа документација за зајам за демобилисане борце

Провјера статуса кредитног захтјева

Израчунавање отплатног плана за кредит

Извјештаји о пласираним кредитним средствима

 

Најчешћа питања

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.