Финансијска подршка ЕУ | EU financial assistance - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Јесте ли користили нашу нову Базу пласираних кредита? Какви су ваши утисци?
Изузетно је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

ПРОГРАМИ ЕУ ДОСТУПНИ БиХ

 
Овдје можете пронаћи преглед свих програма ЕУ који су били доступни и који су тренутно доступни апликантима из Босне и Херцеговине. За више детаља о конкретном програму, кликните на његов назив.
 
Р. бр. Назив програма Главни извор финансирања
1. IPA компонента I - Помоћ у транзицији и развоју институција
Transition Assistance and Institution Building
IPA - компонента I
2. Twinning IPA: Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006
3. Јадрански програм прекограничне сарадње
Adriatic Cross-border Cooperation
IPA - компонента II
4. IPA прекогранични програм Босна и Херцеговина-Црна Гора
Cross-border Cooperation Bosnia and Herzegovina-Montenegro
IPA - компонента II
5. IPA прекогранични програм Србија-Босна и Херцеговина
Cross-border Cooperation Serbia-Bosnia and Herzegovina
IPA - компонента II
6. IPA прекогранични програм Хрватска-Босна и Херцеговина
Cross-border Cooperation Croatia-Bosnia and Herzegovina
IPA - компонента II
7. Транснационални програм за Југоисточну Европу
The South East Europe Transnational Cooperation Programme
European Regional Development Fund- Council Regulation (EC) No. 1083/2006; IPA, компонента II
8.

Програм транснационалне сарадње Медитеран
Programme MED

European Regional Development Fund; IPA - компонента II
9. TAIEX - Канцеларија за техничку помоћ и размјену информација
Technical Assistance Information Exchange Office
The TAIEX instrument; IPA Вишекорисничка
10. SIGMA - Програм подршке унапређивања управљања у јавној администрацији
Support for Improvement in Governance and Management
SIGMA програм финансира EУ
11. Инструмент за цивилно друштво - хоризонталне активности (техничка помоћ, P2P програм, партнерске акције)
Civil Society Facility - Horizontal Activities (Technical Assistance, People 2 People Programme, Partnership Actions)
IPA Вишекорисничка + IPA национална
12. Инструмент подршке инфраструктурним пројектима: техничка помоћ и помоћ инфраструктурним пројектима на општинском нивоу
IPF - Infrastructure Project Facility
IPA Вишекорисничка + кредитни аранжман са неком од европских фин. институција (EIB, EBRD, KfW)
13. Erasmus Mundus Erasmus Mundus 2009-2013 (Decision N° 1298/2008/EC)
14. Tempus IV IPA Вишекорисничка
15. Млади у акцији
Youth in Action
Млади у акцији програм 2007-2013 (Decision No 1719/2006 /EC), IPA Вишекорисничка
16. Седми оквирни програм за истраживање, технолошки развој и огледне активности
FP 7 - Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities
IPA Национални програм 2008 - дио II и 2009 - дио II: Учешће БиХ у Програмима Заједнице; FP7
17. COST - Европска сарадња у науци и технологији
COST - European Cooperation in Science and Technology
EU RTD Framework Programme, European Science Foundation, The Council of the European Union
18.

EUREKA

Земље чланице мреже и Европска комисија
19. Програм заједнице за запошљавање и солидарност - PROGRESS
Community programme for employment and solidarity - PROGRESS
PROGRESS programme, Decision No 1672/2006/EC
20. Европски инструмент за демократију и људска права
European Instrument for Democracy and Human Rights
EIDHR инструмент, Regulation (EC) No 1889/2006
21. Инструмент за стабилност
Instrument for Stability - IfS
Инструмент за стабилност, Regulation (EC) No 1717/2006
22. Jean Monnet програм - разумијевање европских интеграција (програм намијењен за институције за високо образовање)
The Jean Monnet Programme: understanding European integration
Програм цјеложивотног учења (The Lifelong Learning Programme, Decision No 1720/2006/EC)
23. Култура 2007-2013 Програм заједнице
The Culture Programme 2007-2013
Програм културе 2007-2013 (The Culture Programme 2007-2013, Decision No 1855/2006/EC)
24. 

2014-2020 Horizon 2020 - research and innovation framework programme

2014-2020 Horizon 2020 – оквирни програм за истраживање и иновације

Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020), Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 
 

 

 

Додатне информације

Семинари везани за грантове ЕУ

Повезани документи

Сви документи >>

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.