Акцијски фонд Републике Српске | Republic of Srpska Shares Fund - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Управљање портфељом

АКЦИЈСКИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука (АФРС) формирала је Влада Републике Српске. Фонд послује у складу са Законом о Акцијском фонду Републике Српске („Службени гласник РС“, бр.: 28/13).

У свом портфељу Фонд има акције и удјеле, као и државни капитал у предузећима која се до дана ступања на снагу Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник РС“, бр.: 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11, 28/13) нису конституисала у складу са Законом о предузећима, односно Законом о јавним предузећима. 

Концепција управљања Акцијским фондом подразумијева управљање портфељом хартија од вриједности у циљу очувања реалне вриједности капитала и унапређења нивоа ефикасности рада финансијских институција. Вриједност портфеља се утврђује у складу са Уредбом о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске.

Средства Фонда могу се улагати у:

Фонд има својство правног лица, уписан је у судски регистар као акционарско друштво са сједиштем у Бањој Луци, а Фондом управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске.

 
 
 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.