Фонд за развој источног дијела Републике Српске | Development of the Eastern Part of the Republic of Srpska Fund - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Управљање портфељом

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 
Фонд за развој источног дијела Републике Српске а.д. Источно Ново Сарајево (ФРИРС) основала је Влада Републике Српске у складу са Законом о Фонду за развој источног дијела Републике Српске („Службени гласник РС“, бр.: 52/07, 28/13). Циљ оснивања Фонда је подршка развојним пројектима у источном дијелу Републике Српске, а у вези са:
  • повећањем запослености и подршком функционисању тржишта рада,
  • подстицањем производње и извоза, туризма, оснивања и развоја малих и средњих предузећа и предузетништва,
  • међународном промоцијом инвестиционих могућности источног дијела Републике Српске,
  • побољшањем постојећих и изградњом нових инфраструктурних објеката,
  • заштитом животне средине,
  • руралним развојем,
  • подстицањем школовања дефицитарних кадрова, специјализација и других облика едуковања, преквалификација и др.
Из средстава остварених продајом државног капитала, Република Српска обезбиједила је бесповратна средства за обављање послова Фонда у износу од 200 милиона КМ. Осим тога, додатна средства за подршку развојним пројектима обезбјеђују се из буџета Републике Српске и буџета општина, кредита домаћих и међународних организација и институција и других извора у складу са законом.
 
Средства Фонда за развој источног дијела Републике Српске користе се према програму који доноси Влада РС, а на приједлог Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, која управља средствима овог Фонда. Тренутно, средства Фонда пласирају се путем кредита ИРБРС, као и путем улагања у хартије од вриједности.
 
Фонд има статус правног лица и уписан је у судски регистар као акционарско друштво са сједиштем у Источном Новом Сарајеву.

 
 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.