Фонд становања Републике Српске | Republic of Srpska Shares Fund - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Управљање портфељом

ФОНД СТАНОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 
Фонд становања Републике Српске а.д. Бања Лука (ФСРС) основан је 2000. године, као независна институција која се бавила прикупљањем средстава од приватизације државних станова. Процес приватизације државних станова, отпочет 2001. године, у највећој мјери је завршен до краја 2006. године. У овом периоду откупљено је око 96% станова у државном власништву. Средства прикупљена откупом станова, Фонд је пласирао у облику стамбених кредита путем комерцијалних банака.
 
Од 2006. године, управљање Фондом повјерено је Инвестиционо-развојној банци Републике Српске. 

У складу са Законом о Фонду становања Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.: 28/13), средства Фонда обезбјеђују се на сљедеће начине:

  • откупом станова у државној својини,
  • закупнинама за неоткупљене станове у државној својини,
  • емисијом хартија од вриједности,
  • кредитним задужењима код домаћих и међународних институција,
  • из остварене добити по основу пословања Фонда,
  • других извора у складу са законом.
Средства Фонда користе се за давање стамбених кредита, улагање у инвестиционе фондове који се баве пласирањем средстава у изградњу стамбено-пословног простора, давање кредита за инвестиционо одржавање стамбених објеката и инвестиционо одржавање неоткупљених државних станова.
 
Фонд има својство правног лица, уписан је у судски регистар као акционарско друштво са сједиштем у Бањој Луци.
 

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.