Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

ПРЕДСТАВНИШТВА СТРАНИХ ЛИЦА

(Одлука о оснивању и раду представништава страних лица у БиХ, Службени гласник БиХ 15/03)

Страно лице може основати Представништво у Републици Српској ради истраживања тржишта, обављања пропагандних и информативних послова, те ради свог представљања. Представништво нема статус правног лица, односно Представништво не може закључивати уговоре у име оснивача изузев представништва страних авиопревозника који могу вршити продају превозних докумената у складу са међудржавним уговорима и међународним конвенцијама које је закључила или којим је приступила Босна и Херцеговина. Представништво може започети са радом након уписа у Регистар представништва страних лица у Босни и Херцеговини који се води у Министарству вањске трговине и економских односа БиХ. Страно лице дужно је за упис у Регистар, који води Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, поднијети пријаву која садржи:

  • Назив и сједиште оснивача
  • Сједиште представништва
  • Основне податке о особи одговорној за рад представништва.

Уз пријаву за упис подноси се:

  • Одлука о оснивању представништва и одлука о именовању особе одговорне за рад представништва
  • Програм рада представништва у БиХ
  • Исправа о упису стране особе у регистар који се води у сједишту регистровања фирме, или друга исправа о оснивању према прописима земље у којој оснивач има сједиште.

Министарство спољне трговине и економских односа БиХ је дужно да о пријави за упис у регистар одлучи у року од 10 дана, од дана подношења.

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.