Документи | Documents - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 

АРХИВА ДОКУМЕНАТА

 
Кратки профили 4 предузећа
Тип: Документ | Тип: RAR | Величина: 582 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку мрежног уређаја SWITCH L3
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 42 kB | Група: Јавне набавке 2023
Захвалница за ИРБРС од сајма „Интерагро“
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 65 kB | Група: Саопштењa
Листа 8 предузећа
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 234 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку горива и мазива
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 52 kB | Група: Јавне набавке 2023
Јавни позив за прикупљање понуда за набавку правно-адвокатских услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 74 kB | Група: Јавне набавке 2023
Статут о измјенама Статута Фонда за реституцију Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 598 kB | Група: Фонд за реституцију
Статут o измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 198 kB | Група: Акцијски фонд
Статут о измјенама Статута Фонда становања Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 196 kB | Група: Фонд становања
Статут о измјенама Статута Фонда за развој и запошљавање Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 197 kB | Група: Фонд за развој и запошљавање
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку зимских гума - ЛОТ 2
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 44 kB | Група: Јавне набавке 2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку љетних гума - ЛОТ 1
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 45 kB | Група: Јавне набавке 2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку телекомуникационих услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 43 kB | Група: Јавне набавке 2023
Листа 9 предузећа
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 327 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Одлука о избору више понуђача за пружање угоститељских услуга за 2023. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 66 kB | Група: Јавне набавке 2023
Одлука о избору више понуђача за пружање хотелских услуга за 2023. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 66 kB | Група: Јавне набавке 2023
Јавни позив за набавку угоститељских услуга за 2023. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 56 kB | Група: Јавне набавке 2023
Јавни позив за јавну набавку хотелских услуга за 2023. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 60 kB | Група: Јавне набавке 2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку канцеларијског материјала
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 43 kB | Група: Јавне набавке 2023
Правила о допуни правила куповине и продаје хартија од вриједности
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 194 kB | Група: Куповина и продаја ХОВ
Правила пласмана средстава за подршку финансијском сектору
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 214 kB | Група: Куповина и продаја ХОВ
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 367 kB | Група: Фонд за развој и запошљавање
Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 184 kB | Група: Фонд за развој и запошљавање
Листа 52 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 177 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку за набавку осигурања службених возила
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 58 kB | Група: Јавне набавке 2023
Одлуке о избору понуђача за набавку услуга сервисирања службених возила - ЛОТ 1, 2, 3 и 4
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 163 kB | Група: Јавне набавке 2023
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга осигурања имовине Осигураника - ЛОТ 3
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 53 kB | Група: Јавне набавке 2023
Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама за 2023. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 45 kB | Група: Јавне набавке 2023
План набавки за 2023. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 858 kB | Група: Јавне набавке 2023
Извјештај о набавкама у 2022. години
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 527 kB | Група: Јавне набавке 2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера и потрошног ИТ материјала
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 42 kB | Група: Јавне набавке 2022
Листа 59 предузећа
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 124 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Измјена плана набавки за 2022. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 356 kB | Група: Јавне набавке 2022
Сарајево продаја - документација
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 1,491 kB | Група: Актуелне продаје - ФУНПРС
Сарајево продаја - фотодокументација
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 2,029 kB | Група: Актуелне продаје - ФУНПРС
Листа 60 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 409 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Листа 8 предузећа
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 324 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гума за зиму за службена возила
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 41 kB | Група: Јавне набавке 2022
Апликациони пакет - VIII циклус
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 1,476 kB | Група: Грантови за општине
Методолошке смјернице - VIII циклус
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,056 kB | Група: Грантови за општине
Закључци конференције INVEST SRPSKA 2022
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 386 kB | Група: Invest Srpska
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке горива и мазива
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 49 kB | Група: Јавне набавке 2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке телекомуникационих услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 51 kB | Група: Јавне набавке 2022
Листа 57 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 190 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Кратки профили 4 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 584 kB | Група: Актуелне продаје - АФРС и ФРРС
Обавјештење о изјављеној жалби у поступку за набавку консултантских услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 23 kB | Група: Јавне набавке 2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 42 kB | Група: Јавне набавке 2022
План набавки за 2022. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 627 kB | Група: Јавне набавке 2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку службених путничких возила
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 43 kB | Група: Јавне набавке 2022
Закон о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 185 kB | Група: Фонд за развој и запошљавање
Одлука о усвајању жалбе у поступку јавне набавке банкарских услуга вођења рачуна
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 138 kB | Група: Јавне набавке 2022
Обавјештење о одгађању поступка јавне набавке банкарских услуга вођења рачуна
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 25 kB | Група: Јавне набавке 2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку банкарских услуга вођења рачуна
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 57 kB | Група: Јавне набавке 2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 45 kB | Група: Јавне набавке 2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку копир уређаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 69 kB | Група: Јавне набавке 2021
Одлука о избору више понуђача за набавку хотелских услуга за 2022. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 74 kB | Група: Јавне набавке 2022
Одлука о избору више понуђача за набавку угоститељских услуга за 2022. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 77 kB | Група: Јавне набавке 2022
Одлука о изузећу од примјене Закон о јавним набавкама за 2022. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 53 kB | Група: Јавне набавке 2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања службених возила
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 80 kB | Група: Јавне набавке 2022
План приватизације државног капитала за 2022. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 408 kB | Група: Приватизација
Одлука о поништењу поступка набавке услуге одржавања сервера и мрежне опреме
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 100 kB | Група: Јавне набавке 2022
Извјештај о набавкама у 2021. години
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 504 kB | Група: Јавне набавке 2021
Измјена Плана набавки за 2021. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 450 kB | Група: Јавне набавке 2021
Јавни позив за набавку хотелских услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 92 kB | Група: Јавне набавке 2022
Јавни позив за набавку угоститељских услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 90 kB | Група: Јавне набавке 2022
Захвалница Предсједнице Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 469 kB | Група: Саопштењa
Водич о поступку приступа информацијама
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 438 kB | Група: Приступ информацијама
Индекс регистар информација
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 496 kB | Група: Приступ информацијама
Образац захтјева за приступ информацијама
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 441 kB | Група: Приступ информацијама
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера и потрошног ИТ материјала
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 45 kB | Група: Јавне набавке 2021
Обавјештење о обустављању поступка набавке услуга одржавања сервера и мрежне опреме
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 56 kB | Група: Јавне набавке 2021
Јавни позив за набавку угоститељских услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 63 kB | Група: Јавне набавке 2021
Јавни позив за набавку хотелских услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 64 kB | Група: Јавне набавке 2021
Примјер 3 (Пољопривреда) - Образац за оцјену ризика у вези са околишним и социјалним питањима
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 283 kB | Група: Кредити за подршку и опоравак МСП
Примјер 2 (Дрвна индустрија) - Образац за оцјену ризика у вези са околишним и социјалним питањима
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 284 kB | Група: Кредити за подршку и опоравак МСП
Примјер 1 (Металска индустрија) - Образац за оцјену ризика у вези са околишним и социјалним питањима
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 289 kB | Група: Кредити за подршку и опоравак МСП
Листа 57 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 175 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Кратки профили 4 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 583 kB | Група: Актуелне продаје - АФРС и ФРРС
Оглас о прикупљану понуда за закуп канцеларијског пословног простора у Бијељини
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 49 kB | Група: Јавне набавке 2021
Листа 8 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 324 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Листа 63 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 294 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Измјена Плана набавки за 2020. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 435 kB | Група: Јавне набавке 2020
Оглас о прикупљану понуда за закуп канцеларијског пословног простора у Требињу
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 45 kB | Група: Јавне набавке 2021
Оглас за закуп пословног простора
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 49 kB | Група: Јавне набавке 2021
Обавјештење о жалби
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 21 kB | Група: Јавне набавке 2021
Листа 12 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 630 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима 67-21
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 924 kB | Група: Кредити
Правила о факторингу 67-21
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 709 kB | Група: Факторинг
Позив за достављање понуда за набавку правних - адвокатских услуга у Републици Хрватској
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 806 kB | Група: Јавне набавке 2021
Захтјев за стамбени кредит
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 131 kB | Група: Стамбени кредити
Листа 19 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 144 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Закључци конференције INVEST SRPSKA 2021
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 698 kB | Група: Invest Srpska
Кратки профили 5 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 729 kB | Група: Актуелне продаје - АФРС и ФРРС
Организациона структура ИРБРС - латиница
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 85 kB | Група: O нама
Организациона структура ИРБРС - ћирилица
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 87 kB | Група: O нама
Листа 5 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 122 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Правила пласмана средстава за подршку финансијском сектору 32-21
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 104 kB | Група: Куповина и продаја ХОВ
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку службеног возила
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 74 kB | Група: Јавне набавке 2021
Статут о измјенама Статута Фонда за реституцију Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 100 kB | Група: Фонд за реституцију
Статут o измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 101 kB | Група: Акцијски фонд
Статут о измјенама Статута Фонда становања Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 100 kB | Група: Фонд становања
Статут о измјенама Статута Фонда за развој и запошљавање Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 100 kB | Група: Фонд за развој и запошљавање
Статут о допуни Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 98 kB | Група: O нама
Листа 12 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 133 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања радника
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 49 kB | Група: Јавне набавке 2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних (адвокатских) услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 56 kB | Група: Јавне набавке 2021
Позив за достављање понуда за стручно усавршавање радника
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 456 kB | Група: Јавне набавке 2021
План приватизације државног капитала за 2021. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 266 kB | Група: Приватизација
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга стручног усавршавања радника
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 39 kB | Група: Јавне набавке 2021
Позив за достављање понуда за набавку правних (адвокатских) услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 781 kB | Група: Јавне набавке 2021
Позив за достављање понуда за услуге берзанског посредовања
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 124 kB | Група: Јавне набавке 2021
Оглас о прикупљању понуда за закуп канцеларијског пословног простора
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 45 kB | Група: Јавне набавке 2021
Извјештај о набавкама у 2020. години
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 213 kB | Група: Јавне набавке 2020
План набавки за 2021. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 184 kB | Група: Јавне набавке 2021
Позив за достављање понуда за набавку услуга стручног усавршавања радника
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 497 kB | Група: Јавне набавке 2020
Листа 13 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 162 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Листа 65 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 182 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Позив за достављање доказа о квалификацији и почетних понуда за услуге сервисирања возила
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 876 kB | Група: Јавне набавке 2020
Одлуке о избору и поништењу у 2020. години
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 1,367 kB | Група: Јавне набавке 2020
Листа 54 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 174 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Обавјештење о жалби - набавка услуга маркетинга, организације догађаја и сродних услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 45 kB | Група: Јавне набавке 2020
Stakeholder Engagement Plan (SEP) BiH P174604-bt
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 375 kB | Група: Међународни пројекти - FRSP
ESMS_BiH_P174604-bt
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,184 kB | Група: Међународни пројекти - FRSP
BiH_ESCP_P174604-bt
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 310 kB | Група: Међународни пројекти - FRSP
Правила о измјени правила куповине и продаје хартија од вриједности 99-19
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 200 kB | Група: Куповина и продаја ХОВ
Листа 85 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 314 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Кратки профили 4 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 584 kB | Група: Актуелне продаје - АФРС и ФРРС
Листа 30 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 257 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Листа 32 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 241 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Позив за достављање понуда за набавку услуга систематског прегледа радника
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 752 kB | Група: Јавне набавке 2020
Листа 30 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 267 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Позив за достављање доказа о квалификацији за набавку горива
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 707 kB | Група: Јавне набавке 2020
Кратки профили 4 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 583 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 26 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 257 kB | Група: Актуелне продаје - ФРРС
Листа 13 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 222 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Обавјештење о жалби - набавка горива
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 42 kB | Група: Јавне набавке 2020
Извјештај о пословању ИРБРС и фондова 2018
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 659 kB | Група: Годишњи извјештаји
Позив за достављање понуда за набавку правних-адвокатских услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,292 kB | Група: Јавне набавке 2020
План набавки за 2020. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 178 kB | Група: Јавне набавке 2020
Упутство о начину поступања представника АФРС и ФРРС
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 114 kB | Група: Корпоративно управљање
Јавни оглас за продају путничког моторног возила
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 318 kB | Група: Јавне набавке 2020
Кратки профили 5 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 727 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Позив за достављање доказа о квалификацији и почетних понуда за сервисирање возила
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 836 kB | Група: Јавне набавке 2019
Позив за достављање понуда за набавку услуга систематског прегледа радника
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 774 kB | Група: Јавне набавке 2019
Одлуке о избору и поништењу у 2019. години
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 984 kB | Група: Јавне набавке 2019
Извјештај о набавкама у 2019. години
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 166 kB | Група: Јавне набавке 2019
Продаја пакета акција 36 емитената на берзи
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 188 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Продаја пакета акција 23 емитента на берзи
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 146 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Кратки профили 5 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 727 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 13 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 163 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Образац понуде за правна лица
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 146 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Образац понуде за физичка лица
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 147 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Позив за достављање понуда за набавку правних (адвокатских) услуга
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 198 kB | Група: Јавне набавке 2019
Организациона структура ИРБРС - латиница
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,361 kB | Група: O нама
Организациона структура ИРБРС - ћирилица
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,357 kB | Група: O нама
Продаја пакета акција 79 емитената на берзи
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 235 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Измјене правила куповине и продаје хартија од вриједности
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 89 kB | Група: Куповина и продаја ХОВ
Правила куповине и продаје хартија од вриједности
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 113 kB | Група: Куповина и продаја ХОВ
План набавки за 2019. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 170 kB | Група: Јавне набавке 2019
Извјештај о набавкама у 2018. години
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 164 kB | Група: Јавне набавке 2018
Упутство за пријаву корупције
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 116 kB | Група: O нама
Листа 37 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 556 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Кратак профил РЖР Љубија
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 522 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС
Кратки профили 3 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 438 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 18 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 237 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Позив за достављање понуда за набавку услуга систематског прегледа радника
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 708 kB | Група: Јавне набавке 2018
Позив за достављање почетних понуда за набавку услуга сервисирања возила
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 301 kB | Група: Јавне набавке 2018
Одлуке о избору и поништењу у 2018. години
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 1,537 kB | Група: Јавне набавке 2018
Захтјев за кредит за микробизнис у пољопривреди
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,414 kB | Група: Кредити за микробизнис у пољопривреди
Захтјев за кредит за почетне пословне активности
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,428 kB | Група: Кредити за почетне пословне активности
Кратак профил друштва Микроелектроника АД Бања Лука
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 393 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 3 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 222 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Листа 22 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 647 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Листа 14 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 364 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Листа 10 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 160 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Кратки профили 4 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 613 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
План приватизације државног капитала за 2018. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 323 kB | Група: Приватизација
План набавки за 2018. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 174 kB | Група: Јавне набавке 2018
Одлуке о избору и поништењу у 2017. години
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 1,598 kB | Група: Јавне набавке 2017
Одлука о одређивању предузећа од стратешког значаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 206 kB | Група: Приватизација
Листа 77 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 301 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Извјештај о набавкама у 2017. години
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 332 kB | Група: Јавне набавке 2017
Београд продаја - документација
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 512 kB | Група: Продаја - ФУНПРС
Лукоран продаја - документација
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 661 kB | Група: Продаја - ФУНПРС
Листа 67 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 290 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Захтјев за кредит за предузетнике и предузећа
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,433 kB | Група: Кредити за предузетнике и предузећа
Захтјев за кредит за пољопривреду
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,433 kB | Група: Кредити за пољопривреду
Листа 11 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 239 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Захтјев за кредит за јединице локалне самоуправе
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,435 kB | Група: Кредити за јединице локалне самоуправе
Кратки профили 5 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 755 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
План набавки за 2017. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 341 kB | Група: Јавне набавке 2017
Листа 12 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 367 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
EMP II - Drvoprodex
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 206 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Позив за достављање понуда за набавку услуга систематског прегледа радника
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 364 kB | Група: Јавне набавке 2017
Листа 17 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 310 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Позив за достављање понуде у преговарачком поступку за сервис возила
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 569 kB | Група: Јавне набавке 2017
Обавјештење о резултатима тендера за продају државног капитала у А.д. Нова Романија Соколац
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 594 kB | Група: Актуелне продаје - АФРС
Кратки профили 5 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 2,808 kB | Група: Актуелне продаје - АФРС
Листа 22 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 233 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Извјештај о процјени социоекономског утицаја за 2. циклус ФМ
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,148 kB | Група: Финансијски механизам за општине
Финансијски механизам у бројкама - инфографик
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,375 kB | Група: Локалне развојне иницијативе
Програмско управљање у узгоју малине
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,199 kB | Група: Локалне развојне иницијативе
Презентација социоекономског утицаја за 1. циклус ФМ
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 2,876 kB | Група: Локалне развојне иницијативе
Извјештај о процјени социоекономског утицаја за 1. циклус ФМ
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 480 kB | Група: Финансијски механизам за општине
План приватизације државног капитала за 2017. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 89 kB | Група: Приватизација
Кратки профили 6 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 901 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Позив за достављање понуда за услуге хотела
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 264 kB | Група: Јавне набавке 2016
Кратки профили шест предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 902 kB | Група: Актуелне продаје - АФРС и ФРРС
Листа 31 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 379 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Листа 6 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 262 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 12 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 317 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
EMP II - Тесла
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 2,411 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Тврдош
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,428 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Позив за достављање понуда за услуге систематског прегледа радника
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 440 kB | Група: Јавне набавке 2016
Поновни позив за достављање понуда за услуге хотела
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 267 kB | Група: Јавне набавке 2016
Захтјев за стамбени кредит за самце и парове (CEB)
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,423 kB | Група: Међународни пројекти - CEB
Обавезна документација за стамбене кредите (CEB)
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 496 kB | Група: Међународни пројекти - CEB
Упутство о пласману средстава (CEB)
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 507 kB | Група: Међународни пројекти - CEB
Образац понуде за тендер IRB-TR-1/1
Тип: Документ | Тип: DOC | Величина: 69 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
EMP II - Витинка 2
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 183 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Masterwood
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 125 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Маркес
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 899 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Јелена 3
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 358 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Hidraulika Flex
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,472 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Bodaxco Impex 3
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 309 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Дрвомонт
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 983 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Тендерска документација за преговарачки поступак за сервис возила 2016
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 415 kB | Група: Јавне набавке 2016
План набавки за 2015. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 235 kB | Група: Јавне набавке 2015
Извјештај о набавкама у 2016. години
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 337 kB | Група: Јавне набавке 2016
Одлуке о избору и поништењу у 2016. години
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 953 kB | Група: Јавне набавке 2016
Економски монитор 17 - април 2016
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,302 kB | Група: Економски монитор
План приватизације државног капитала за 2016. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 264 kB | Група: Приватизација
Извјештај о пословању ИРБРС и фондова 2014
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 593 kB | Група: Годишњи извјештаји - архива
План набавки за 2016. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 262 kB | Група: Јавне набавке 2016
EMP II - Кико
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 114 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Кратки профили 5 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 756 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 5 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 141 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 30 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 151 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
EMP II - Мегастил 3.pdf
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 807 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Економски монитор 16 - октобар 2015
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 7,170 kB | Група: Економски монитор
Извјештај о пословању ИРБРС и фондова 2013
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 930 kB | Група: Годишњи извјештаји - архива
Одлуке о избору и поништењу у 2015. години
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 801 kB | Група: Јавне набавке 2015
EMP II - Делфин Трготранс 4
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 337 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Петропројект 2
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,699 kB | Група: EMP 2 (EAF)
План приватизације државног капитала за 2015. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 334 kB | Група: Приватизација
EMP II - СГ градња
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,250 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Оберон.pdf
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,212 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - M&M Izoterm
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,420 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Дубрава промет
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 206 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - ФОД
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 493 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Скраћени профил предузећа Тргопромет а.д. Дервента
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 408 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Кратки профили 11 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 1,031 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 11 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 166 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 20 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 225 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Листа 14 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 276 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Извјештај о набавкама у 2015. години
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 250 kB | Група: Јавне набавке 2015
Економски монитор 15 - април 2015
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 7,160 kB | Група: Економски монитор
Тендерска документација за преговарачки поступак за сервис возила 2015
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 283 kB | Група: Јавне набавке 2015
EMP II - Vector
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,202 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Петропројект
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,032 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Миг транс 2
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 562 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Мега дрво 3
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,142 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Bodaxco Impex 2
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 309 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Листа 24 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 214 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Резултати ИРБРС у периоду 2008-2013 (инфографик)
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 593 kB | Група: Саопштењa
EMP II - Миг транс
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 691 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Јелена 2
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,396 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Јелена
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 118 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Градитељ 2
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 75 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Градитељ
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 2,107 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Армако 2
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,510 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Економски монитор 14 - октобар 2014
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 646 kB | Група: Економски монитор
Захтјев за зајам за правна лица која одреди Влада РС
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 90 kB | Група: Зајмови за правна лица која одреди Влада РС
Извјештај о пословању ИРБРС и фондова 2012
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,207 kB | Група: Годишњи извјештаји - архива
Кратки профили 13 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 1,944 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 13 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 169 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 19 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 198 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
EMP II - MP Farm
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 806 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Арагоста
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 182 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Кратки профили 14 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 2,104 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 14 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 172 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 8 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 213 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
EMP II - Витинка
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 399 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Uniflex
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 236 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - ПМП Јелшинград ФМГ
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 340 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Mushroom 2
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 617 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Мегастил 2.pdf
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 427 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Кужо
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 314 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Јошне
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 114 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Франко џеп
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 351 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Делфин трготранс 3
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 383 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Арсенић
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 460 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - АМ Међугорје
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 386 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Правила тендерске продаје
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 236 kB | Група: Приватизација
Економски монитор 13 - април 2014
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 744 kB | Група: Економски монитор
Захтјев за зајам за пољопривреду и индустрију прераде пољопривредних производа
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 90 kB | Група: Зајмови за пољопривреду и индустрију прераде пољопривредних производа
Кратки профили 19 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 2,694 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 19 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 197 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
EMP II - PMD Градишка
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 757 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Mushroom
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 428 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Мегастил
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 285 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Fratello Trade
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 293 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Делфин трготранс 2
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 400 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Армако
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 529 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Листа 49 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 186 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
EMP II - Фачо
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 402 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Мега дрво 2
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 506 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Мега дрво
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 494 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Делфин трготранс
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 657 kB | Група: EMP 2 (EAF)
План приватизације државног капитала за 2014. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 337 kB | Група: Приватизација
EMP II - Bodaxco Impex
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 626 kB | Група: EMP 2 (EAF)
EMP II - Бијељинапут
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 171 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Листа 10 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 55 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Кратки профил Соко ФТС
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 363 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Кратки профил Планина Блатница
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 359 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Кратки профил Хотел Крајина
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 365 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 10 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 259 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
EMP II - Рапић
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 245 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Листа 63 предузећа - заједничка продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 403 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
EMP II - Агрофлора
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 354 kB | Група: EMP 2 (EAF)
Економски монитор 12 - октобар 2013
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 2,110 kB | Група: Економски монитор
Образац програма финансијског реструктурирања - латиница
Тип: Документ | Тип: DOC | Величина: 623 kB | Група: Приватизација
Кратки профили 16 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 2,392 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 16 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 189 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Образац програма финансијског реструктурирања - ћирилица
Тип: Документ | Тип: DOC | Величина: 691 kB | Група: Приватизација
Јавни позив за учешће на тендеру ТЕРМЕ-ОЗРЕН а.д. Петрово-Какмуж
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 194 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС
Статут Фонда за развој источног дијела Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 114 kB | Група: Фонд за развој источног дијела РС
Статут Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 116 kB | Група: Фонд за некретнине и потраживања
Статут Фонда за развој и запошљавање Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 118 kB | Група: Фонд за развој и запошљавање
Статут Фонда за реституцију Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 116 kB | Група: Фонд за реституцију
Статут Акцијског фонда Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 114 kB | Група: Акцијски фонд
Статут Фонда становања Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 117 kB | Група: Фонд становања
Статут Инвестиционо-развојне банке Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 157 kB | Група: O нама
Утицај ИРБРС на привредну структуру 2012 - инфографик
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 613 kB | Група: Подршка развоју
Кратки профили 17 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 2,536 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 17 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 194 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 28 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 252 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за реституцију РС
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 85 kB | Група: Фонд за реституцију
Листа 14 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 253 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији 28/13
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 76 kB | Група: Приватизација
Закон о измјенама и допунама Закона о ИРБРС
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 75 kB | Група: O нама
Закон о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 88 kB | Група: Фонд за некретнине и потраживања
Закон о Фонду становања Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 89 kB | Група: Фонд становања
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање РС
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 75 kB | Група: Фонд за развој и запошљавање
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој источног дијела РС
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 80 kB | Група: Фонд за развој источног дијела РС
Закон о Акцијском фонду Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 96 kB | Група: Акцијски фонд
Економски монитор 11 - април 2013
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 2,485 kB | Група: Економски монитор
Извјештај о пословању ИРБРС и фондова 2011
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 819 kB | Група: Годишњи извјештаји - архива
Закон о измјени и допуни закона о приватизацији државног капитала у предузећима 79/11
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 80 kB | Група: Приватизација
План приватизације државног капитала за 2013. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 180 kB | Група: Приватизација
Образац извјештаја о раду представника Акцијског фонда и Фонда за реституцију
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 88 kB | Група: Корпоративно управљање
Кратки профил предузећа Крајинапетрол
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 278 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 19 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 108 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Кратки профили 20 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 2,868 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Одлука о продаји акција 20 предузећа
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 147 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Економски монитор 10 - октобар 2012
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,507 kB | Група: Економски монитор
Закон о допуни Закона о приватизацији државног капитала 58/09
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 98 kB | Група: Приватизација
Закон о измјенама Закона о приватизацији државног капитала 1/07
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 101 kB | Група: Приватизација
Кратки профили 17 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 2,429 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Одлука о продаји акција 17 предузећа
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 163 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 45 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 158 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Јелшинград Ливар и Витаминка - аукција.pdf
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 49 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Кратки профили 7 предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 591 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Листа 77 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 148 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Одлука о продаји акција 7 предузећа
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 148 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Утицај ИРБРС на привредну структуру 2011 - инфографик
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,636 kB | Група: Подршка развоју
Упитник за општине (градове)
Тип: Документ | Тип: DOC | Величина: 202 kB | Група: Подршка општинама - привлачење СДИ
Економски монитор 09 - март 2012
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 637 kB | Група: Економски монитор
Пројекaт EAF - Оквир за преглед мјера заштите околине
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 172 kB | Група: Међународни пројекти - EAF
EMP - Рапић д.о.о Градишка
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 692 kB | Група: EMP (EAF)
EMP - Милекс д.о.о Милићи
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 458 kB | Група: EMP (EAF)
Листа 7 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 155 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Листа 168 предузећа - продаја
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 271 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Листа 56 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 370 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Извјештај о пословању ИРБРС и фондова 2010
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,039 kB | Група: Годишњи извјештаји - архива
Извјештај о пословању ИРБРС и фондова 2009
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,096 kB | Група: Годишњи извјештаји - архива
Извјештај о пословању ИРБРС и фондова 2008
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 700 kB | Група: Годишњи извјештаји - архива
Листа 15 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 86 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Упутство о пласману средстава из Пројекта EIB преко посредника
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 232 kB | Група: Међународни пројекти - EIB
Листа 21 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 268 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Одлука о продаји акција 16 предузећа
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 163 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Економски монитор 08 - септембар 2011
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 732 kB | Група: Економски монитор
Листа 44 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 106 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
EMP - Savox д.о.о. Милићи
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,509 kB | Група: EMP (EAF)
EMP - Natura Vita д.о.о. Теслић
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 637 kB | Група: EMP (EAF)
EMP - Export City д.о.о. Прњавор
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 2,269 kB | Група: EMP (EAF)
EMP - Живинарска фарма Дамјановић
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 88 kB | Група: EMP (EAF)
EMP - Bentoproduct д.о.о. Шипово
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 4,113 kB | Група: EMP (EAF)
Листа 19 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 133 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Упутство о директном пласману средстава из Пројекта EIB
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 224 kB | Група: Међународни пројекти - EIB
Економски монитор 07 - април 2011
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 883 kB | Група: Економски монитор
Кратки профили предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 1,320 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС
Одлука о продаји пакета акција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 164 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС
Листа 52 предузећа - аукција
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 183 kB | Група: Продаја ХОВ - ФРРС
Захтјев за кредит из средстава EIB - преко посредника
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 101 kB | Група: Међународни пројекти - EIB
Захтјев за кредит из средстава EIB - директно
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 116 kB | Група: Међународни пројекти - EIB
Кратки профили предузећа
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 2,344 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС
Оперативни приручник за пројекат EAF
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 939 kB | Група: Међународни пројекти - EAF
План продаје акција из портфеља Фонда за реституцију РС за 2011. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 193 kB | Група: Фонд за реституцију
План приватизације државног капитала за 2011. годину
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 129 kB | Група: Приватизација
Кратки профил предузећа АД ППП Планина Блатница
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 248 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС
Преглед података о предузећима
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 406 kB | Група: Продаја ХОВ - АФРС
Упутство за реализацију зајма за демобилисане борце
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 246 kB | Група: Зајмови за демобилисане борце
Пратећа документација за зајам за демобилисане борце
Тип: Документ | Тип: ZIP | Величина: 406 kB | Група: Зајмови за демобилисане борце
Захтјев за зајам за демобилисане борце
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 85 kB | Група: Зајмови за демобилисане борце
Економски монитор 06 - септембар 2010
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 952 kB | Група: Економски монитор
Економски монитор 05 - март 2010
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,105 kB | Група: Економски монитор
Економски монитор 04 - септембар 2009
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 895 kB | Група: Економски монитор
Економски монитор 03 - март 2009
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 782 kB | Група: Економски монитор
Економски монитор 02 - септембар 2008
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 670 kB | Група: Економски монитор
Економски монитор 01 - април 2008
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 730 kB | Група: Економски монитор
Измјене и допуне Развојног програма Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 452 kB | Група: O нама
Развојни програм Републике Српске 2007-2010
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 455 kB | Група: O нама
Стратегија ИРБРС
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 1,144 kB | Група: O нама
Закон о имовини и потраживањима којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима РС
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 98 kB | Група: Управљање некретнинама и потраживањима
Преглед закључених уговора у оквиру пројекта SESP
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 289 kB | Група: Међународни пројекти - SESP
Примјер попуњеног Упитника за општине (градове)
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 236 kB | Група: Подршка општинама - привлачење СДИ
Упутство за попуњавање Упитника за општине (градове)
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 219 kB | Група: Подршка општинама - привлачење СДИ
Правила о измјенама и допунама правила о прихватању јавне понуде за преузимање
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 43 kB | Група: Приватизација
Преглед реализованих уговора у склопу пројекта CDP
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 127 kB | Група: Међународни пројекти - CDP
Правила пласмана по Пројекту развоја заједнице (CDP)
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 197 kB | Група: Међународни пројекти - CDP
Правила продаје запосленим у предузећима
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 64 kB | Група: Приватизација
Правила прихватања јавне понуде за преузимање
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 48 kB | Група: Приватизација
Правила продаје на берзи
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 128 kB | Група: Приватизација
Правилник о утврђивању структуре и вриједности основног капитала предузећа
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 51 kB | Група: Приватизација
Закон о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 68 kB | Група: O нама
Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији државног капитала 53/07
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 51 kB | Група: Приватизација
Закон о Фонду за реституцију Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 54 kB | Група: Фонд за реституцију
Закон о Фонду за развој источног дијела Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 56 kB | Група: Фонд за развој источног дијела РС
Закон о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 61 kB | Група: Фонд за развој и запошљавање
Закон о приватизацији државног капитала у предузећима 51/06
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 63 kB | Група: Приватизација
Закон о измјенама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима 41/08
Тип: Документ | Тип: PDF | Величина: 46 kB | Група: Приватизација

 

Претрага докумената 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.