Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ: Релативно јефтина и добро обучена радна снага

 
Просјечне нето плате у Републици Српској
 
  ПРОСЈЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У EUR, 2007. година ПРОСЈЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У EUR, 2008. година ПРОСЈЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У EUR, 2009. година ПРОСЈЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У EUR, 2010. година ПРОСЈЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У EUR, 2011. година
ПРОСЈЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У EUR, 2012. година  ПРОСЈЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У EUR, 2013. година ПРОСЈЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У EUR, 2014. година *
Република Српска 299 386 403 401 413 418 413 422
Србија 337 370 330 323 363 364 383 368
Хрватска 663 793 728 725 732 725 723 722
Македонија 235 262 320 331 340 340 344 348
Бугарска 213 268 299 328 361 394 396 418
Црна Гора 338 416 463 479 484  487 479 477
Румунија 286 319 324 329 331 348 N/A N/A
Извор података: Статистичке агенције у региону
* валуте обрачунате по средњем курсу на дан 21.01.2016. године  

 

Структура трошкова радне снаге

Преласком на бруто принцип обрачуна плата, привредни амбијент у Републици Српској је упоредив са стопама доприноса других земаља, што представља још један корак ка усклађивању са европским стандардима.

У Републици Српској, порез на доходак се обрачунава по јединственој стопи од 10% на бруто плату.

Збирна стопа доприноса у Републици Српској, која износи 33% на бруто доходак, је међу најнижим у региону:

  • Федерација Босне и Херцеговине: 41,5% 
  • Србија: 35,8%
  • Хрватска: 35,2% 
  • Црна Гора: 33,8% 
 Извор података: Закони о доприносима за обавезно социјално осигурање

 

Обрачун плата у Републици Српској, 2013. година (у КМ):

I Нето плата 808,00
II Бруто плата (нето/0,603) 1339,96
III ПИО (II*18%) / Пензијско и инвалидско осигурање 247,89
IV ЗО (II*12,5%) / Здравствено осигурање 160,79
V ДЗ (II*1,5%) / Дјечија заштита 20,09
VI ЗЗИ (II*1%) / Осигурање у случају незапослености 13,39
VII Укупно доприноси 442,16
VIII Доходак пореска основица (II-VII) 897,8
IX Лични одбитак* 0,00
X По основу пореске картице - извод 0,00
XI Основица за обрачун пореза (VIII-IX-X) 897,8
XII Порез на доходак (XI*10%) 89,78
 
Од 01.01.2013. године, стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање се повећава са 18% на 18,5%, уз истовремено смањење стопе за здравствено осигурање са 12,5% на 12%. Укупна збирна стопа доприноса остаје иста - 33%, на бруто основицу (Закон о доприносима, Службени гласник Републике Српске 116/12).
 
 
Према измјенама Закона о порезу на доходак (107/13), пореска основица овог закона се умањује за (примјењује се од 01.01.2014.):
  • Годишњи лични одбитак пореског обвезника у износу од 2.400 КМ, односно 200 КМ на мјесечном нивоу
  • 900 КМ на, годишњем нивоу, по сваком издржаваном члану уже породице
  • Износ камате плаћене на стамбене кредите
  • Износ уплаћеног пензијског доприноса на добровољно пензијско осигурање до 1.200 КМ годишње

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.