Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ: Стимулативна пореска политика

 
Порез на добит (Закон о порезу на добит - Службени гласник РС, број 94/15)

Порез на добит у Републици Српској један је од најнижих у региону.

  Стопа пореза на добит
Република Српска 10%
Албанија 10%
Хрватска 20%
Србија 15%
Црна Гора 9%
Македонија 10%
Бугарска 10%
Румунија 16%
Извори:
  • Пореском обвезнику који на територији Републике Српске изврши улагање у опрему, постројења и непокретности за обављање регистроване производне дјелатности у вриједности већој од 50% остварене добити (пореске основице) текућег пореског периода, умањује се обавеза пореза на добит за 30%.

Приход ослобођен пореза по одбитку

Порез по одбитку обрачунава се и плаћа при исплати прихода страном правном лицу примјеном стопе 10% на износ прихода страног правног лица, уколико уговором о избјегавању двоструког опорезивања није другачије уређено. Порез по одбитку обрачунава се и плаћа при исплати прихода од дивиденде и удјела у добити страног правног лица примјеном стопе од 5% на износ тог прихода, уколико уговором о избјегавању двоструког опорезивања није другачије уређено.

Порез по одбитку не плаћа се на:

  • добит враћену у земљу страног правног лица која се односи на његово стално мјесто пословања у Републици Српској, при чему добит враћена у земљу значи преосталу добит страног правног лица након плаћеног пореза на добит у Републици Српској,
  • камате по кредитима и зајмовима кориштеним од правног лица из Републике Српске и сталног мјеста пословања страног правног лица у Републици Српској за улагање у опрему, постројења и непокретности,
  • приходе у облику камате или њеног функционалног еквивалента на дужничке хартије од вриједности које емитује Република Српска и јединице локалне самоуправе у њеном саставу.

 

Порез на доходак (Закон о порезу на доходак - Сл. гласник РС, 91/06, 128/06, 120/08, 71/10, 1/11 и 107/13):

- Порез на доходак плаћа се по стопи од 10% на бруто плату.

 

Порез на додату вриједност (Закон о порезу на додату вриједност - Службени гласник БиХ, 09/05, 35/05 и 100/08)

Порез на додату вриједност (ПДВ) плаћа се по јединственој пореској стопи у износу од 17%.
 
Обвезник чија је основна дјелатност извоз добара, има право на поврат ПДВ-а у року од 30 дана од подношења пријаве за ПДВ (убрзан поврат). Редовни поврат траје 60 дана.
 

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.