Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

СЛОБОДНЕ ЗОНЕ

(Закон о слободним зонама, Службени гласник РС 65/03)

Слободне зоне, као дио територије Републике Српске који је посебно ограђен и означен и у коме се обављају дјелатности уз посебне услове утврђене Законом БиХ (Закон о слободним зонама у БиХ - Службени гласник БиХ, бр. 3/02 и 13/03), могу основати једно или више домаћих и/или страних лица. Корисник зоне је оснивач зоне и/или домаће и страно правно и физичко лице које обавља дјелатност у зони. Слободна зона има својство правног лица.

У зони је дозвољено обављање свих дјелатности (производне, комерцијалне и услужне) осим дјелатности којима се угрожавају животна средина, здравље људи, материјална добра и безбједност земље.

Улаз робе и услуга у слободну зону и излаз истих из ње је слободан и одвија се у складу са царинском и спољнотрговинском политиком БиХ. Корисник зоне, као страни улагач у смислу Закона о страним улагањима, има једнака својинска права на непокретностима као домаћа правна или физичка лица, као и право да слободно запошљава раднике из иностранства уколико није другачије одређено радним законодавством Републике Српске. Опорезивање корисника зоне обавља се у складу са пореским законодавством Републике Српске.

Вијеће министара БиХ, на основу приједлога Министарства вањске трговине и економских односа БиХ даје одобрење за оснивање зоне. Потребна је и сагласност Владе Републике Српске. У складу са Законом БиХ, економска оправданост слободне зоне, постоји ако укупна вриједност робе која се извози из зоне прелази 75% укупне вриједности произведене робе у зони и која је напушта у року од 12 мјесеци.

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.