Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

CEFTA, EFTA и Споразум о стабилизацији и придруживању

 

Централно-европски споразум о слободној трговини (CEFTA)

Босна и Херцеговина (БиХ) потписала је Споразум о слободној трговини централне Европе (CEFTA) са сљедећим земљама: Албанија, Србија, Молдавија, Црна Гора, Македонија и UNMIK/Кosovo. Тиме су повећани транспарентност и правила игре приближни стандардима ЕУ и обезбијеђен је приступ тржишту од око 30 милиона људи. Босна и Херцеговина такође има потписан споразум о слободној трговини сa Турском, који обезбјеђује додатни слободан приступ тржишту са 70 милиона становника. 

 

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП)

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) између БиХ и Европске уније (ЕУ), потписан је у Луксембургу 16. јуна 2008. Ступио је на снагу 1. јула 2008. и предвиђа успостављање слободне трговине између ЕУ и БиХ у периоду од највише пет година. Према Привременом споразуму, преференцијални извозни режим са Европском унијом предвиђа да ће сва роба БиХ поријекла, која испуњава техничко-технолошке стандарде и услове ЕУ, бити увезена у све земље ЕУ без квантитативних ограничења и без плаћања царина или других сличних дажбина.

Исто важи и за царине и квоте на увоз у БиХ за индустријске производе поријеклом из Заједнице, осим производа наведених у Анексу I *. Анекс I садржи детаљан списак индустријских производа, као што су: со, антибиотици, минерална или хемијска ђубрива, цементних и бетонских производа, тврде гуме, пластике или сличних материјала, електромотори и електрични генератори, унутрашње гуме, итд **.

БиХ, такође, има унилатерални преференцијални режим са: САД, Новим Зеландом, Швајцарском, Норвешком, Јапаном, Русијом, Казахстаном и Бјелорусијом. Надаље, БиХ има преференцијални извозни режим са Ираном.

 

Европско удружење слободне трговине (EFTA)

Босна и Херцеговина је 24. јуна 2013. године потписала споразум са Европским удружењем слободне трговине - EFTA, а који је ступио на снагу у јануару 2015. године. EFTA је удружење које уједињује тржишта: Швајцарске, Норвешке, Исланда и Лихтенштајна.

Трговина робом се односи на:***

  • Све производе разврстане у Поглавља 25. до 97. Хармонизованог система, изузимајући производе наведене у Анексу I
  • Прерађене пољопривредне производе наведене у Анексу II, узимајући у обзир аранжмане које предвиђа тај Анекс
  • Рибу и остале морске производе, као што је наведено у Анексу III

Такође, Босна и Херцеговина је са сваком државом EFTA-e закључила споразум о трговини пољопривредним производима на билатералној основи, јер државе EFTA немају заједничку пољопривредну политику, већ свака од њих има своје MFN царине (принцип најповлаштеније нације) према трећим земљама.
 

 

__________________________

* Анекс I - Царински уступци БиХ за индустријске производе из Заједнице

** Комплетна листа производа може се наћи у Привременом трговинском споразуму о трговини и трговинским питањима, који је потписан између Европске заједнице и Босне и Херцеговине. Више информација може се пронаћи на сајту Дирекције за европске интеграције Босне и Херцеговине.

***Комплетна листа се може наћи у Службеном гласнику БиХ број 18/14 - Међународни уговори

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.